Ποιότητα

Κατάστημα / Ποιότητα

Διασφάλιση Ποιότητας


1, Η εγγύηση του εξοπλισμού που παρέχεται από την εταιρεία μας είναι μια νέα αχρησιμοποίητη με τη χρήση του τελευταίου σχεδιασμού και του κατάλληλου υλικού που κατασκευάστηκε και σε όλες τις απόψεις ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ποιότητας και τις επιδόσεις που ορίζονται στη σύμβαση.

2, Η εγγύηση της εταιρείας που παρέχεται από τον εξοπλισμό μετά την σωστή καθοδήγησή του σε όλο το σύστημα 3 ημέρες μετά την εγκατάσταση και την αποσφαλμάτωση, για την επίτευξη των τεχνικών δεικτών επιδόσεων προϊόντος.

3, η εγγύηση της εταιρείας μας κατά την περίοδο εγγύησης της ποιότητας που ορίζεται στη σύμβαση, η διαδικασία σχεδιασμού για την προμήθεια εξοπλισμού κατασκευής σφαλμάτων εγκατάστασης ή υλικών ελαττωμάτων και όλα προκληθούν από την ευθύνη του πωλητή είναι υπεύθυνος για τυχόν ελαττώματα στην γραμμή παραγωγής σφάλματος και βλάβης.

4, ολόκληρη η περίοδος εγγύησης ποιότητας μηχανής για τη γραμμή παραγωγής για 12 μήνες μετά την αποδοχή. Εάν διαπιστωθεί ότι η εγγύηση ποιότητας, η ποιότητα των προϊόντων ή οι προδιαγραφές δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης ή ότι αποδεικνύεται ότι τα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ελαττωμάτων ή χρήσης υποβαθμισμένων υλικών κ.λπ.), ο αγοραστής δικαιούται σύμφωνα με το πιστοποιητικό ελέγχου που εκδίδεται από τη νομική υπηρεσία των προϊόντων εντός της περιόδου εγγύησης της ποιότητας να υποβάλλεται το καθεστώς θεραπείας πωλητή.

5, Η εταιρεία με την ποιότητα του προϊόντος στις μηχανικές ιδιότητες του παρεχόμενου εξοπλισμού και εγγύηση του δείκτη κατανάλωσης προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ


1, Μετά την αποδοχή του εξοπλισμού, παρέχετε την εγγύηση 12 μηνών, την περίοδο εγγύησης που παρέχεται δωρεάν για τα ελαττώματα εξαρτημάτων και εξαρτημάτων που προκαλούνται από τον πωλητή και την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

2, Μετά την εγγύηση, δια βίου παρέχουν ευρέως ευνοϊκή τεχνική εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση: Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας διαθέτει εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση, το προσωπικό μας είναι υπεύθυνο για την παραλαβή του χρήστη του τηλεφώνου, εξασφαλίζει στον χρήστη την πρώτη ερώτηση για να δώσει στον ενθουσιασμό μια σοβαρή απάντηση μετά τον εξοπλισμό την αποδοχή του εξοπλισμού που παρέχουμε 12 μήνες εγγύηση service διαδικασία, θα παρέχουμε τουλάχιστον μία φορά από το επαγγελματικό και τεχνικό προσωπικό της επιθεώρησης ρουτίνας, και να παρέχει λεπτομερή έκθεση ελέγχου, για τους χρήστες αναφοράς χρήστη που διατυπώνονται σαφείς μετά από τις απαιτήσεις συντήρησης, η εταιρεία μας υπόσχεται : η σκηνή χρήστη στο συντομότερο δυνατό χρόνο αποστέλλονται για την επισκευή.