Ελεγχος ποιότητας

Σπίτι / Ελεγχος ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας


1, Η εγγύηση του εξοπλισμού που παρέχεται από την εταιρεία μας είναι μια νέα αχρησιμοποίητη με τη χρήση του τελευταίου σχεδιασμού και του κατάλληλου υλικού που κατασκευάζεται και σε όλες τις πτυχές πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας και τις επιδόσεις που ορίζονται στη σύμβαση.

2, Η εγγύηση της εταιρείας που παρέχεται από τον εξοπλισμό μετά την σωστή καθοδήγηση του σε όλο το σύστημα λειτουργεί 3 ημέρες μετά την εγκατάσταση και την αποσφαλμάτωση, για την επίτευξη των τεχνικών δεικτών επιδόσεων προϊόντος.

3, η εγγύηση της εταιρείας μας κατά την περίοδο εγγύησης της ποιότητας που ορίζεται στη σύμβαση, η διαδικασία σχεδιασμού για την προμήθεια εξοπλισμού κατασκευής σφαλμάτων εγκατάστασης ή υλικών ελαττωμάτων και όλα από την ευθύνη του πωλητή είναι υπεύθυνες για τυχόν ελαττώματα στη γραμμή παραγωγής σφάλματος και ζημιών.

4, Ολόκληρη η περίοδος εγγύησης ποιότητας της μηχανής για τη γραμμή παραγωγής για 12 μήνες μετά την αποδοχή. Εάν διαπιστωθεί ότι η εγγύηση ποιότητας, η ποιότητα των προϊόντων ή οι προδιαγραφές δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης ή ότι αποδεικνύεται ότι τα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ελαττωμάτων ή η χρήση υποβαθμισμένων υλικών κ.λπ.), ο αγοραστής δικαιούται σύμφωνα με το πιστοποιητικό ελέγχου που εκδίδεται από τη νομική υπηρεσία των αγαθών εντός της περιόδου εγγύησης της ποιότητας να υποβάλλεται το καθεστώς θεραπείας του πωλητή.

5, η εταιρεία με την ποιότητα του προϊόντος σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες του παρεχόμενου εξοπλισμού και εγγύηση του δείκτη κατανάλωσης προϊόντος.

Εγγύηση


1, Μετά την αποδοχή του εξοπλισμού, παρέχετε 12 μήνες εγγύηση, την περίοδο εγγύησης που παρέχεται δωρεάν για τα ελαττώματα εξαρτημάτων και εξαρτημάτων που προκαλούνται από τον πωλητή και την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

2, Μετά την εγγύηση, δια βίου παρέχει ευρέως ευνοϊκή τεχνική υποστήριξη εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας διαθέτει αποκλειστικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών με τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών, το προσωπικό μας είναι υπεύθυνο για την παραλαβή του χρήστη του τηλεφώνου, εξασφαλίζει στον χρήστη την πρώτη ερώτηση, ώστε να δώσει στον ενθουσιασμό μια σοβαρή απάντηση μετά τον εξοπλισμό την αποδοχή του εξοπλισμού που παρέχουμε 12 μήνες εγγύηση service διαδικασία, θα παρέχουμε τουλάχιστον μία φορά από το επαγγελματικό και τεχνικό προσωπικό της συνήθους επιθεώρησης, και να παράσχει τη λεπτομερή έκθεση ελέγχου, για τους χρήστες αναφοράς χρήστη που διατυπώνονται σαφώς μετά τις απαιτήσεις συντήρησης, η εταιρεία μας υπόσχεται : η σκηνή χρήστη στο συντομότερο δυνατό χρόνο αποστέλλονται για την επισκευή.